Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

MasterMind: implementatie van eHealth bij depressie

29 september 2016 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Meedoen onderzoek

eHealth maakt deel uit van het behandelaanbod in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Voor de behandeling van depressie zijn voldoende goed onderzochte online interventies beschikbaar.

Online behandelplatforms bieden de mogelijkheid om de reguliere behandeling te combineren met online modules (blended behandelen) en ook videobellen. Het gebruik van deze online toepassingen in de praktijk ontwikkelt zich echter minder vlot dan op basis van de voordelen van deze innovaties verwacht mag worden. Verschillende Nederlandse ggz-instellingen werken daarom mee aan MasterMind, een Europees implementatieonderzoek naar de factoren die een rol spelen bij de implementatie van eHealth voor depressie.

Europees onderzoek

MasterMind is een evaluatieonderzoek waarbij blended behandeling van depressie en videobellen in de reguliere praktijk worden bestudeerd. We willen weten hoe dit het beste kan worden toegepast bij mensen met een depressie, welke factoren hierbij helpen en welke juist in de weg zitten. Dit wordt gedaan in een Europees samenwerkingsverband met 11 andere Europese landen.

Ervaringen in Nederland

In Nederland doen verschillende GGZ instellingen (onder andere GGZ Noord Holland Noord, Mondriaan en Delfland) mee aan het onderzoek. Binnen GGZ inGeest vindt het onderzoek plaats op verschillende de locaties bij zowel de basis GGZ (Prezens) als de specialistische GGZ.

Woont u in de regio Amsterdam en heeft u interesse om mee te doen aan het onderzoek en heeft u een verwijsbrief voor een depressiebehandeling in de basis of specialistische ggz?

Neem dan contact op met de polikliniek voor blended care: eHealthatMind@ggzingeest.nl of telefonisch (020)788 4527 of download de flyer