Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Link tussen voedselallergie en angststoornis bij kinderen

11 juli 2017 - Geplaatst onder: Angst

Een onderzoek bij een groep kinderen met een lage sociaal-economische status toont een verband aan tussen voedselallergie en angsten. Voedselallergieën komen steeds vaker voor bij kinderen. Geschat wordt dat 8 procent van de kinderen er tegenwoordig last van heeft. Tot nu was er weinig bekend over het verband tussen economische status en voedselallergieën.

Wetenschappers van de Amerikaanse Columbia Universiteit en het Albert Einstein College of Medicine voerden een onderzoek uit onder tachtig patiëntjes tussen vier en twaalf jaar. De gemiddelde leeftijd was acht jaar. Deze kinderen hadden wel of geen last van een voedselallergie en waren ambulante patiënten van klinieken in de wijk The Bronx in New York. Ook hun verzorgers werden bij het onderzoek betrokken. De onderzoekers controleerden op astma bij de kinderen. Angst- en stemmingsstoornissen komen vaker voor bij kinderen met astma, met name bij lage sociaal-economische etnische minderheidsgroepen.

Hogere angstniveaus

Onder de kinderen met een voedselallergie gaf 57 procent aan last te hebben van angsten, tegenover 48 procent van de kinderen zonder voedselallergie. Tussen voedselallergie en depressie werden geen verschillen gevonden: 48 procent van de kinderen vertoonde symptomen van depressie, met of zonder voedselallergie.

Omgaan met een voedselallergie kan duur zijn door zowel de aangepaste boodschappenlijst en maaltijdbereiding als de kosten van een adrenaline-autoinjector. Deze noodzakelijkheden kunnen hogere angstniveaus betekenen voor diegenen met minder financiële middelen; dat geldt bij zowel kinderen als hun verzorgers.

De resultaten suggereren dat een voedselallergie gelinkt kan worden aan een verhoogde sociale angst en een zekere schrik voor sociale afwijzing en vernedering. Omgaan met een potentieel levensbedreigende aandoening kan angstopwekkend werken. Sommige kinderen kunnen verhoogde sociale angst ervaren omdat ze ‘anders’ zijn dan andere kinderen.

Dat er geen verband is gevonden tussen voedselallergie en depressie kan worden verklaard door het feit dat de gemiddelde leeftijd van de start van een depressie veel hoger ligt dan die van een angststoornis. Volgens de onderzoekers zou het nuttig zijn om de relatie tussen adolescenten met een voedselallergie – die op hun leeftijd een hoog risico hebben om een depressie te ontwikkelen – te onderzoeken. Zeker omdat angst op jonge leeftijd wordt geassocieerd met een verhoogd risico op de ontwikkeling van een depressie.

Bron: www.eoswetenschap.eu