Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Kleurjeleven.nl opnieuw erkend als effectief op hoogste niveau

2 maart 2017 - Geplaatst onder: Behandelmethoden

Het e-mental health programma Kleurjeleven.nl voor de zelfstandige aanpak van depressieve klachten bij volwassenen heeft voor de tweede maal erkenning gekregen op het hoogste niveau van het Centrum Gezond Leven van het RIVM. Het door het Trimbos ontwikkelde programma kreeg opnieuw de erkenning ‘effectief met sterke aanwijzingen’.

Kleurjeleven.nl bestaat uit acht lessen en een opfrisles na twaalf weken. De lessen kunnen zelfstandig via het internet worden gevolgd en bevatten schriftelijke en gesproken informatie, korte films van drie voorbeeldcursisten, animaties en opdrachten. De cliënt krijgt bijvoorbeeld lessen over ontspannen, minder piekeren en constructief denken. Het programma is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.

Bewezen effectief
Uit meerdere onderzoeken blijkt de effectiviteit van Kleurjeleven.nl. Het e-mental health programma is vergeleken onder volwassen met andere online programma’s en wachtlijstcontrolegroepen. In alle gevallen bleek Kleurjeleven.nl net zo effectief in het verminderen van depressieve klachten als het andere programma, en in twee onderzoeken ook effectiever dan de wachtlijst controlegroep. Vier internationale meta-analyses over online programma’s en depressie ondersteunen de positieve bevindingen.

Praktijk
Kleurjeleven.nl helpt mensen dus om depressieve klachten te verminderen. Maar vinden deze onderzoeksresultaten ook hun weg naar de praktijk? Ja, Kleurjeleven.nl wordt actief aangeboden als zelfhulptool maar ook via het blended aanbod in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ. In de huisartsenpraktijk wordt het programma steeds vaker aangeboden onder begeleiding van een praktijkondersteuner GGZ. Hiermee beschikt de huisarts over een effectief, efficiënt en laagdrempelig behandelinstrument voor een grote groep patiënten. Blijvende aandacht voor implementatie van e-mental health programma’s blijft echter nodig vanuit overheid, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

De beoordeling van Kleurjeleven.nl is te vinden op de website van het Loket gezond leven.

Het Trimbos-instituut heeft Kleurjeleven.nl ontwikkeld. Het programma wordt aangeboden via New Health Collective.