Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Inwoners van groenere gemeenten plegen minder vaak suïcide

13 maart 2018 - Geplaatst onder: Depressie, Suïcide

Inwoners van groenere gemeenten overlijden minder vaak door suïcide. De fysieke aspecten van de leefomgeving zouden een rol kunnen spelen in de aanleiding tot zelfmoord. Dit blijkt uit onderzoek van Universiteit Utrecht en NIVEL.

De aanleiding voor zelfmoord wordt beïnvloed door een complexe interactie tussen psychologische, biologische en sociale factoren. De onderzoekers tonen aan dat fysieke aspecten van de leefomgeving mogelijk ook een rol spelen. Het positieve effect bleek te gelden voor de aanwezigheid van zogenaamde groene gebieden, zoals grasvelden, parken en bossen. Er werd geen relatie gevonden met de blauwe gebieden zoals water in de omgeving of de nabijheid van de kust.

Groenere gemeenten

Voor het onderzoek werden de gegevens over doodsoorzaken van het CBS vergeleken met de verhouding van groene gebieden per gemeente en het aantal suïcides. Er werd ook rekening gehouden met kenmerken die mogelijk de kans op suïcide verhogen, zoals werkeloosheid, sociaal economische status en afstand tot de gezondheidszorg. Ook werd er rekening gehouden met het verschil tussen stad en platteland.

Onderzoek naar leefomgeving

De studie maakt onderdeel uit van een langlopend onderzoek naar leefomgeving en depressie en suïcidaliteit. De onderzoekers pleiten voor uitgebreider onderzoek in de toekomst naar het effect van de leefomgeving op de aanleiding tot zelfdoding.

Bron: The Lancet Planetery Health