Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Interview met Carien Karsten over haar boek Uit je angst, in je kracht

24 november 2016 - Geplaatst onder: Angst, Behandelmethoden

Psycholoog en psychotherapeut Carien Karsten beschrijft in haar nieuwste boek ‘Uit je angst, in je kracht’ niet alleen het ontstaan en de symptomen van diverse angsten en fobieën, maar geeft ook handvatten en tips om deze actief te lijf te gaan. Dat maakt het, niet in de laatste plaats ook omdat er veelvuldig aandacht wordt besteed aan ervaringsverhalen, tot de perfecte leidraad voor leken. En voor iedereen, die met angstklachten te maken krijgt.

1,1 miljoen mensen hebben te kampen met angst  portretfoto_carien-1024x1001

Van alle psychische stoornissen zijn angststoornissen het meest ontregelend. Maar liefst 1,1 miljoen mensen hebben te kampen met angst gerelateerde stoornissen zoals PTSS, OCS, een gegeneraliseerde angststoornis of enkelvoudige fobie. Daarnaast is angst vaak de niet-onderkende oorzaak van een burn-out. In haar boek geeft Karsten een overzicht van de angsten waar werkend Nederland zoal mee te maken krijgt.

Deze mensen functioneren min of meer normaal, maar ondervinden daarnaast grote beperkingen als gevolg van de angstklachten. De psycholoog/psychotherapeut ziet in haar praktijk veelvuldig mensen die de klachten het hoofd willen bieden door een behandeling of training te volgen. Zij vinden het bijvoorbeeld moeilijk om in het openbaar te spreken, maar kunnen ook last ondervinden van chronische angst als gevolg van een trauma.

Niet blijven steken

‘Uit je angst, in je kracht’ staat vol praktische en creatieve tips om niet in de paniek te blijven steken. Karstens plan van aanpak is onder meer gebaseerd op de effectieve traumabehandeling EMDR en cognitieve gedragstherapie. Daarnaast komen ook meer experimentele technieken zoals de HAT-aanpak (Hart Assisted Therapy) en het gebruik van geur om de freeze-reactie bij angst te verminderen aan de orde.

Karstens belangrijkste drijfveer om het boek te schrijven, is dat deze behandelaar de door haar in de praktijk opgedane kennis ongelooflijk graag wil delen met de lezers van haar boek. “Als de mensen door het lezen van het boek in staat zijn zichzelf te helpen, simpelweg omdat ik mijn kennis deel, vind ik dat fantastisch. De ervaringsverhalen in het boek dienen vooral om te normaliseren: de meeste mensen herkennen wel iets in wat ik beschrijf. Als mensen het therapeutische heft in eigen hand nemen, is dat veel waard voor het verdere verloop van de klachten.”

De belangrijkste boodschap

Volgens Karsten is de belangrijkste boodschap in haar boek dat je met angsten op verschillende manieren moet (leren) omgaan: “De aanpak van de verschillende vormen van angst is even breed als de veelheid aan klachten die er zijn. En het is logisch dat je een spinnenfobie heel anders benadert dan bloosangst.”

De aanpak van een paar van Karstens eigen angsten wordt in het boek eveneens beschreven. “Ik vond het niet meer dan logisch de handvaten die ik aanreik om angst te bestrijden, ook zelf uit te proberen,” vindt de schrijfster. “Je wilt immers geen dingen opschrijven die niet helpen.”

Inmiddels is Karsten voor een groot deel van haar hoogtevrees en spinnenangst verlost. Iets dat verder helaas niets afdoet aan het gegeven, dat angstklachten vaak een chronisch verloop hebben en de kwaliteit van leven ernstig kan beïnvloeden.

Machteloosheidomslag-uja-679x1024

“Dat mensen die last hebben van agorafobie of sociale angst vaak een teruggetrokken leven leiden, is toch doodzonde”, besluit Karsten. “Ik herken die klachten overigens nog wel uit mijn eigen jeugd; wij kinderen deden ook altijd de boodschappen voor mijn moeder, die zelden het huis verliet. Pas jaren later werd mij duidelijk dat wat zij had, agorafobie moest zijn.”

“Dat maakt ook dat ik mij zo gedreven voel in de behoefte om hulp en handvatten aan te kunnen reiken voor deze problematiek. Dit in tegenstelling tot de machteloosheid die ik toen als kind voelde. Dat ik mateloos geboeid raakte door de processen in de hersenen die leiden tot dergelijke klachten, is mede mijn drijfveer geweest om psychologie te gaan studeren.  Bij angstklachten is het gewoon een gegeven dat je er weliswaar niet aan doodgaat, maar er vaak wel je hele leven – in meer of mindere mate – last van kunt hebben. Het is dus zaak om er mee te leren leven. Jij moet dat, maar je omgeving ook.”

Uit je angst, in je kracht: ISBN 9789021562988


Tags: