Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Identificatie van 15 regio’s in DNA die verband houden met depressie

3 augustus 2016 - Geplaatst onder: Depressie

In het menselijk DNA zijn tijdens een grootschalig onderzoek vijftien plekken gevonden die verband lijken te houden met een ernstige depressie. Het onderzoek werd gedaan door Amerikaanse wetenschappers. Het betreft het grootste genetische onderzoek naar depressie ooit. 

DNA-gegevens

Voor de studie keken onderzoekers naar de gegevens van mensen die zijn geregistreerd bij 23andMe, een bedrijf dat commerciële DNA-testen aanbiedt. In totaal zijn de gegevens van meer dan 300.000 mensen bekeken. Ongeveer 75.000 mensen daarvan waren gediagnosticeerd met een ernstige depressie. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Nature Genetics.

Nieuwe inzichten

Dat de grootschalige opzet nuttig was, blijkt alleen al uit het onderzoeksresultaat, dat geheel nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Hieruit is een beter beeld naar voren gekomen van de biologie die aan depressie ten grondslag ligt. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de wetenschap dat er in het menselijk genoom vijftien verschillende regio’s zijn die verband houden met depressie.

Genen en omgevingsfactoren

Het is al lang bekend dat genen een rol spelen bij de ontwikkeling van een depressie. Maar hoe groot de rol daarvan is, was tot nu toe onbekend. Ook was niet precies duidelijk welke genen bij een depressie betrokken zijn. Uit eerdere onderzoeken was alleen naar voren gekomen dat het lastig is om depressies te onderzoeken. Het vermoeden was dat er diverse genen een rol spelen bij aan het ontwikkelen van een depressie. En dat ook omgevingsfactoren hierop van invloed zijn.

Beter begrip

Nu is er dus een heel nieuw inzicht, met als belangrijkste uitkomst de vijftien genomen. De ontdekking leidt echter niet direct tot nieuwe behandelingen. De onderzoekers hopen evenwel dat hun studie bijdraagt aan een beter begrip van de biologie die aan depressie ten grondslag ligt. Die informatie is van grote waarde om depressies in de toekomst te voorkomen.  En mogelijkerwijs helpt de informatie ook bij het stellen van betere diagnoses en behandelingen.


Tags: