Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Help aantal zelfmoorden in Nederland te verminderen

24 maart 2015 - Geplaatst onder: Depressie

(NIP) – Het aantal zelfmoorden in Nederland is de afgelopen jaren met 3 tot 6% per jaar gestegen. De overheid wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen in Nederland verminderen. Binnen de huisartsenzorg, generalistische basis GGZ, de gespecialiseerde GGZ en de ziekenhuiszorg hebben psychologen in hun dagelijks werk in meer of mindere mate te maken met mensen met suïcidaal gedrag.

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex gezondheids- en maatschappelijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen met gedachten over suïcide (410.000 mensen per jaar) en het aantal pogingen (94.000 mensen per jaar) vele malen hoger ligt (Trimbos, 2011). Van deze laatste groep komen ongeveer 14.000 mensen jaarlijks in het ziekenhuis. De groep mensen die begeleiding en zorg nodig heeft is dus veel groter dan de groep die uiteindelijk overlijdt. Van de mensen met suïcidale gedachten krijgt ongeveer 40% geen behandeling. Belangrijkste reden is dat ze weinig behoefte hebben aan hulp en erop vertrouwen dat de problemen weer overgaan of denken zelf de problemen aan te kunnen (Bruffaerts, 2011). Mogelijk speelt de toegankelijkheid van zorg hierin ook een rol.

Lees meer


Tags: