Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Gezocht: deelnemers voor nieuwe behandelmethode dwangklachten

5 oktober 2015 - Geplaatst onder: Dwangstoornissen

Voor onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe vorm van behandeling voor dwangklachten, metacognitieve therapie, worden deelnemers gezocht. 

Colin van der Heiden, GZ-psycholoog- psychotherapeut en bijzonder hoogleraar Klinische Psychologie Erasmus Universiteit Rotterdam legt doel en oorsprong van het onderzoek uit.

Succesvol pilotonderzoek
“Recent zijn wij een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de effectiviteit van een nieuwe vorm van behandeling voor dwangklachten, metacognitieve therapie. In het eerste (pilot)onderzoek is deze behandeling zeer effectief gebleken: meer dan 70% van de deelnemers was hersteld na max 15 sessies.”

MCT effectiever dan exposure?
“In het huidige onderzoek willen we nagaan of MCT effectiever is dan exposure met responspreventie, de psychologische behandeling van eerste voorkeur. Het onderzoek is goed gekeurd door een medisch-ethische toetsingscommissie en aangemeld bij het Nederlands Trial Register. Voor dit onderzoek, uitgevoerd door PsyQ i.s.m de Erasmus Universiteit Rotterdam, zoeken wij nog deelnemers.”

Over het onderzoek

Behandeling van dwangklachten: blootstelling aan beangstigende situaties of veranderen van gedachten over dwangklachten?

Dwangklachten zijn hardnekkig en kunnen het dagelijks leven flink verstoren. Cognitieve gedragstherapie helpt dwangklachten te verminderen. In deze behandeling stelt u zichzelf bloot aan situaties die u vreest, waarbij u gevraagd wordt uw handelingen achterwege te laten. Zodoende kunt u ervaren dat wat u vreest dat zal gebeuren, niet uitkomt. En dat uw handelingen dus eigenlijk niet nodig zijn. Uit onderzoek blijkt dat deze behandeling succesvol is. Op dit moment zelfs de beste behandeling die er is. Toch wordt niet iedereen beter van deze behandeling. En ook maken teveel mensen de behandeling niet af. Er is dus ruimte voor verbetering.

Recent is een nieuwe behandelmethode ontwikkeld voor dwangklachten, metacognitieve therapie. In deze behandeling leert u de betekenis die u toekent aan uw dwangklachten te veranderen. Dit doen we door verschillende oefeningen waardoor u ervaart dat gedachten die zich opdringen geen feiten zijn maar slechts gedachten die op zichzelf geen betekenis hebben of gevaarlijk zijn. En dat er dus geen reden is dwanghandelingen uit te voeren als u last heeft van dwanggedachten.

In een eerste onderzoek dat we vorig jaar hebben afgerond bleek deze nieuwe therapie zeer effectief. We willen daarom nu nagaan welke van de twee behandelingen het meest effectief is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door PsyQ in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wie kunnen meedoen?
Heeft u dagelijks last van zich opdringende gedachten of beelden? Of moet u steeds weer handelingen uitvoeren om angsten en spanningen te bedwingen? Dan heeft u wellicht last van een dwangstoornis (ook wel obsessief-compulsieve stoornis genoemd). Zoekt u behandeling voor deze klachten, bent u bereid mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek en bent u ouder dan 18 jaar? Dan kunt u meedoen. 

Wat houdt meedoen precies in?
Iedere deelnemer krijgt één van de twee behandelingen aangeboden op de afdeling Angststoornissen van PsyQ in Rotterdam. Beide behandelingen bestaan uit 15 wekelijkse sessies van drie kwartier. Welke behandeling u krijgt aangeboden wordt door loting bepaald.

Om het effect van de behandelingen te kunnen meten vragen we u op vier momenten vragenlijsten in te vullen: voor de behandeling, direct na afloop van de behandeling, en zes en 30 maanden na afloop van de behandeling. Door de laatste twee metingen kunnen we zien of verbeteringen ook na het stoppen met de behandeling blijven.

Hoe kan ik me aanmelden?
U kunt zich telefonisch aanmelden via 0900-235 77 97, of digitaal op www.psyq.nl. U heeft wel een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Na aanmelding wordt eerst een intakegesprek met u gevoerd, om vast te stellen of u inderdaad een dwangstoornis heeft. 

Meer weten?
Wilt u eerst meer weten over het onderzoek dan kunt u contact met opnemen met Nick de Waard, psycholoog en promovendus, of Colin van der Heiden, psychotherapeut en bijzonder hoogleraar klinische psychologie, via ocs.onderzoek@psyq.nl. Meer informatie over PsyQ kunt u vinden op www.psyq.nl.


Tags: