Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Expertisecentrum Depressie Pro Persona verdient TOPGGz-keurmerk

11 december 2015 - Geplaatst onder: Depressie, Overig

Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft het Expertisecentrum Depressie, onderdeel van Pro Persona, het TOPGGz-keurmerk toegekend. Dat betekent dat het Expertisecentrum Depressie aantoonbaar voldoet aan strenge criteria die gesteld worden op het gebied van hoogspecialistische patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding.

Expertisecentrum Depressie is een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van mensen die langdurig aan een depressie lijden en bij wie eerdere behandelingen niet of onvoldoende aansloegen. Jaarlijks worden ongeveer 250 cliënten verwezen naar de behandellocaties aan de Reinier Postlaan en de Tarweweg in Nijmegen. Naast de gestandaardiseerde, protocollaire behandelingen is een belangrijk deel van de zorg gericht op patiënten bij wie de standaardzorg niet of onvoldoende effectief is.

Behandelmogelijkheden

Het Expertisecentrum Depressie biedt ambulante zorg en de mogelijkheid tot opname in een kliniek. De ambulante zorg kan bestaan uit bovenstaande interventies en aangevuld worden met een rehabilitatietraining om te leren met de klachten om te gaan. Ook mindfulness en Cognitive Bias Modification (CBM) maken onderdeel uit van de therapeutische mogelijkheden. Opname in de kliniek is minimaal twaalf weken en bestaat uit het volgen van een aantal intensieve therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie, psychomotore therapie, activiteitentherapie, farmacotherapie, en indien noodzakelijk Electroconvulsieve Therapie (ECT) en Repeterende Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS).

De professionals

Binnen het Expertisecentrum Depressie houdt een groot aantal professionals zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Zij werken hierin samen met Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit en de afdeling Psychiatrie van Radboudumc, die met Pro Persona NijCa2re  vormen (Nijmegen Centre for Anxiety and Affective disorders Research and Expertise). Ook wordt samengewerkt met het Trimbosinstituut in Utrecht, en NedKAD (Nederlands Kenniscentrum voor Angst en Depressie) en de Depressie Vereniging.

Daarnaast houdt het Expertisecentrum Depressie zich bezig met het verspreiden van kennis middels wetenschappelijke publicaties, presentaties tijdens toonaangevende (inter-)nationale congressen en is een aantal  medewerkers van Expertisecentrum Depressie als docent verbonden aan opleidingen, zoals de opleiding tot psychiater, klinisch psycholoog et cetera.

Over het TOPGGZ-keurmerk

Om het TOPGGz-keurmerk te verkrijgen moet zowel worden voldaan aan alle afdelingscriteria als aan alle instellingscriteria. Het keurmerk kan toegekend worden aan een afdeling binnen elke soort GGz-instelling of -afdeling binnen bijvoorbeeld een UMC of algemeen ziekenhuis. Het keurmerk wordt verkregen voor een periode van vier jaar. Daarna vindt standaard hervisitatie plaats.


Tags: