Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Literatuuronderzoek Nederlands Centrum Jeugdgezondheid naar Early Life Stress

20 november 2018 - Geplaatst onder: Angst, Depressie

Early Life Stress tast de ontwikkeling, hersenen en organen van kinderen aan en kan op latere leeftijd zelfs zorgen voor serieuze gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, burn-out, depressie en verslaving. Amerikaans onderzoek toont al aan dat er een verklaringsmodel kan zijn over hoe stressoren zich vertalen naar disfunctioneren, ziekte en ongezondheid. In Nederland is nog weinig onderzoek naar stress bij kinderen gedaan. Daarom start het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) een literatuuronderzoek met een focus op de biologische aspecten van stress.  Ook is – in samenwerking met onder andere Universiteiten – een aanvraag ingediend voor meer onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda.

In Nederland nog weinig bekend

Over chronische stress bij kinderen in Nederland is nog weinig bekend. Het NCJ wil daarom kennis over Early Life Stress verbinden aan alles wat er al gebeurt aan het bevorderen van gezondheid van kinderen. De gevolgen van chronische stress gaat volgens de organisatie immers de hele maatschappij aan. Het NCJ wil het onderwerp breed agenderen en ervoor zorgen dat de informatie en kennis zo veel mogelijk mensen bereikt.

NCJ doet onderzoek naar Early Life Stress middels een uitgebreid literatuuronderzoek naar de gevolgen van Early Life Stress in het algemeen en naar de werking bij de specifieke thema’s van de JGZ Preventieagenda(kindermishandelingschoolverzuim en armoede). Daarnaast wordt onderzocht wat bekend is over preventiemogelijkheden. Dit literatuuronderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met professor Frans Feron van de Universiteit van Maastricht.

Nationale wetenschapsagenda

Meer onderzoek naar Early Life Stress is nodig volgens NCJ. Het heeft daarom in samenwerking met onder andere het Universitair Medisch Centrum Groningen, Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht, Erasmus MC, Universiteit Twente en TNO een onderzoeksaanvraag ingediend bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA route).

Het Healthy EArly Life Start (HEALS) project richt zich op het vergroten van de mogelijkheden om een gezond en zinvol leven te bevorderen door nieuwe wegen te vinden om chronische stress in de eerste levensjaren te verminderen. Het project maakt gebruik van onze kennis dat Early Life Stress schadelijk is voor de gezondheid en de mogelijkheden van de Nederlandse preventieve gezondheidszorg (verloskunde, kraamzorg en JGZ). HEALS zal evidence based interventies en manieren om Early Life Stress te signaleren opleveren.

Boek over Early Life Stress

Het literatuuronderzoek naar Early Life Stress wordt begin 2019 afgerond. De onderzoeksresultaten worden in februari 2019 gepresenteerd tijdens een symposium (voor genodigden). De onderzoeksrestultaten van het literatuuronderzoek worden gebundeld in een boek. Daarnaast wordt aandacht aan Early Life Stress besteed in toekomstige NCJ-bijeenkomsten en via nieuwsgeving op onze website.

 

Lees meer over het onderzoek in het themadossier Early Life Stress.

Meer over dreumessen en stress en interview NCJ in het Algemeen Dagblad.


Tags: