Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

‘Depressievoorlichting laaggeletterden moet helder zijn’

3 september 2017 - Geplaatst onder: Depressie

Laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben vaak moeite om goed te begrijpen wat er met hen aan de hand is als er sprake is van een depressie. Daarom is het belangrijk om de cliënt of patiënt op een heldere manier duidelijk te maken wat er speelt. In het proces van herstel zijn die eigen regie en keuzes onontbeerlijk. Want wie niet goed weet wat er precies met hem of haar aan de hand is, maakt dergelijke keuzes veel moeilijker.

Project Heldere voorlichting over depressie

Voor professionals die depressie op een eenvoudige manier willen bespreken en uitleggen is het project ‘Heldere voorlichting over depressie’ in het leven geroepen. Ook het Trimbos-instituut levert een bijdrage aan het project. Door middel van een training en een beeldverhaal leert de deelnemer om laaggeletterdheid en/of beperkte gezondheidsvaardigheden te herkennen en de communicatie aan te passen. De professional oefent met technieken en zet een beeldverhaal ter verduidelijking in.

Op dinsdag 5 september wordt er bij Pharos in Utrecht een bijeenkomst voor zorgprofessionals georganiseerd, die ten doel heeft kennis te maken met het project. Zie ook: trimbos.nl/actueel/agenda.

Bron: www.trimbos.nl