Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Depressie gedurende de zwangerschap te hoog ingeschat

6 september 2011 - Geplaatst onder: Depressie

(Silhouet Literatuurscreening) –

Wanneer de criteria van angst- en stemmingsstoornissen volgens de DSM worden gebruikt gedurende de zwangerschapsperiode is het de vraag of die diagnoses betrouwbaar zijn. Klachten zoals slaapproblemen kunnen ook normale symptomen zijn die behoren bij de zwangerschap.

Dit blijkt uit Australisch onderzoek gepubliceerd in Journal of Affective Disorders. In het onderzoek deden 118 vrouwen in hun tweede of derde trimester mee aan een telefonisch interview waarin zij hun klachten aangaven en zelf meldden of zij die toeschreven aan een angst- of stemmingsprobleem of aan de zwangerschap.

66% van de zwangere vrouwen bleek klachten te hebben die aan de DSM-criteria konden worden toegeschreven, maar zelf gaven de vrouwen aan dat de klachten bij de zwangerschap behoorden, zodat de symptomen feitelijk niet berustten op een depressieve stoornis. Daarmee daalde de frequentie depressieve stoornis van 6.8% naar 1.7%. De impact van angststoornissen was minder.

De vraag is natuurlijk of de inschatting van de vrouwen betrouwbaar was. Eenzelfde aanpak van het interpreteren van symptomen is te overwegen bij andere groepen, zoals werklozen of mensen die net gescheiden zijn. Geconcludeerd kan worden dat de frequentie van depressieve stoornissen tijdens de zwangerschap te hoog geraamd is als gebruik wordt gemaakt van de DSM-criteria. Mogelijk worden vergelijkbare resultaten gezien in de periode na de zwangerschap.

Bron: Matthey and Ross-Hamid. The validity of DSM-symptoms for depression and anxiety disorders during pregnancy. Journal of Affective Disorders. 2011; 133(3): 546-552. Australia.


Tags: