Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Depressie bij peuters verandert anatomie brein

27 december 2015 - Geplaatst onder: Depressie

Depressie bij peuters kan gekoppeld worden aan een abnormale hersenontwikkeling. Dat hebben onderzoekers van de Washington University School of Medicine in St. Louis ontdekt.

De studie van professor Joan Luby  en collega’s toont aan hoe de grijze hersenmassa bij kinderen die een depressie hebben gehad toen ze peuter waren, dunner en lager in volume is in de cortex. De cortex is het gebied in de hersenen met een sleutelrol voor de verwerking van emoties.

Klinische evaluaties en MRI-scans

Het onderzoeksteam vergeleek de hersenen van 90 kinderen die op een leeftijd van 3 jaar de diagnose depressie kregen met die van 103 gezonde kinderen over een periode van 11 jaar. Dat werd gedaan door middel van klinische evaluaties, gecombineerd met MRI-scans, die plaatsvonden op verschillende leeftijden.

Ervaringen hebben aantoonbaar effect op hersenen

Luby’s onderzoek toont aan dat kinderen al op zeer jonge leeftijd – vanaf een jaar of drie – een depressie kunnen ervaren: “Het is opmerkelijk om te zien hoe het hebben van een depressie de anatomie van de hersenen verandert. Waar traditioneel vooral beweerd wordt  dat het brein zich ontwikkelt op een vooraf bepaalde manier, blijkt nu dat actuele ervaringen, – een negatieve stemming, armoede of onthouding van ouderlijke zorg– aantoonbaar effect hebben of de groei en ontwikkeling van de hersenen.”

Onderzoek naar vroegtijdig ingrijpen

Hersenscans bij nóg jongere kinderen moeten uitwijzen of het mogelijk is om het ontwikkelingsproces van het brein te beïnvloeden terwijl het kind groeit. De verwachting is dat een vroege interventie in dat proces zal bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het brein. Dat is dan ook de belangrijkste uitdaging in het onderzoek van Luby: “Als we tijdig kunnen ingrijpen, betekent dat ook op de lange termijn meer effect.”

Bron: Early Childhood Depression and Alterations in the Trajectory of Gray Matter Maturation in Middle Childhood en Early Adolescence


Tags: