Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

“Onderzoek behandeling depressie bij nierpatiënten toont vertekend beeld”

22 mei 2018 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie, Overig

Een recent onderzoek naar de behandeling van depressie bij nierpatiënten toont aan dat antidepressiva niet beter werken dan een placebo. De Amerikaanse psycholoog Daniel Cukor en nefroloog Paul Kimmel vragen zich  in een artikel in Clinical Journal of the American Society of Nephrology af of de uitkomst van dit onderzoek geen vertekend beeld toont.

De auteurs namen een recent onderzoek onder de loep naar de behandeling van depressie bij patiënten met chronisch nierfalen. De werkzaamheid van het antidepressivum sertraline werd onderzocht. Het onderzoek werd dubbelblind uitgevoerd met een onderzoeksgroep en een controlegroep. Er bleek geen verschil te zijn tussen de groep die behandeld was met sertraline en de groep die een placebo kreeg.

Klein aantal patiënten

Een verklaring voor deze uitkomst is volgens Cukor en Kimmel dat er een relatief klein aantal nierpatiënten aan het onderzoek deelnam. Maar liefst veertienduizend mensen met chronisch nierfalen kwamen in aanmerking, maar er deden er slechts tweehonderd mee. Daardoor kunnen de resultaten vertekend zijn. Het is niet duidelijk waarom zo’n groot aantal mensen niet mee wilde doen aan het onderzoek.

Vaststellen depressie bij nierpatiënten

Een andere verklaring is de manier waarop werd vastgesteld of iemand een depressie had. Daarvoor hadden de onderzoekers een vragenlijst gebruikt waarop de patiënt moest aankruisen hoe vaak of hoe ernstig depressieve symptomen waren. De lijst bevatte vragen over slaap, somber voelen, eetlust, seksueel functioneren, etc. Hiermee is het lastig om de ernst van een depressie in te schatten, want veranderingen in eetlust en slaap kunnen bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van de nierziekte zelf of van de bijwerkingen van medicijnen. Verder deden aan het onderzoek geen patiënten mee met een ernstige depressie en ook geen patiënten met stadium 5 nierfalen, waarbij dialyse nodig is.

Grootschalig onderzoek nodig

Cukor en Kimmel pleiten ervoor dat andere behandelingsopties bestudeerd moeten worden. Zowel bij niet-nierpatiënten als bij nierpatiënten zijn er eerder al veelbelovende resultaten geboekt. Zij zijn voorstander van een grootschalig onderzoek, waaraan meerdere ziekenhuizen meewerken, met een grote groep patiënten met chronisch nierfalen en een depressie, van licht tot ernstig. En waarin naast antidepressiva ook de effectiviteit van gedragstherapie onderzocht wordt.

Bron: Clinical Journal of the ASN