Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Gezocht: patiënten met OCS voor onderzoek naar inzet Virtual Reality game

2 december 2016 - Geplaatst onder: Dwangstoornissen

E-health wordt op steeds grotere schaal toegepast binnen de psychiatrie. Op dit moment onderzoeken artsen van het AMC of het mogelijk is om met een VR-game obsessieve-compulsieve klachten op te wekken en tegelijkertijd de ernst van deze klachten te meten.

Als dit mogelijk is kan de VR-game in de toekomst ingezet worden bij de diagnostiek en behandeling van de OCS. DE onderzoekers testen of de VR-game klachten opwekt die ze verwachten bij mensen met OCS, zoals angst, onrust en controlebehoefte. Hiernaast willen zij graag weten of deze klachten gepaard gaan met een meetbare lichamelijke angstreactie.

Deelname aan het onderzoek bestaat uit het spelen van de game terwijl de lichamelijke angstreactie wordt geregistreerd met behulp van een klein apparaat dat uw hartslag, hartritme en zweetproductie meet

Meer informatie en aanmelden

Dit onderzoek betreft een tijdsinvestering van eenmaal 2 uur. U ontvangt hierover tevens informatie na aanmelding. Voor deelname ontvangt u een vergoeding van €25. Wilt u meer informatie over het onderzoek, of wilt u zich aanmelden? Dan kan via m.j.vanbennekom@amc.nl