Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Deelnemers gezocht voor Europees onderzoek naar voeding, leefstijl en welbevinden

26 september 2015 - Geplaatst onder: Angst, Behandelmethoden, Meedoen onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat stemmingsproblemen vaak samen gaan met overgewicht. Ook kan voeding een belangrijke manier zijn om stemming en gezondheid te verbeteren, maar tot nu toe weten onderzoekers nog niet welke onderdelen van voeding en gedrag het meest belangrijk zijn. Met het MooDFOOD onderzoek proberen zij hier antwoorden op te vinden.

Vandaar dat het VUmc is gestart met de werving  van 250 Nederlandse deelnemers voor een Europees onderzoek waarin verschillende veranderingen en aanpassingen in voeding, leefstijl en gedrag onderzocht worden.

Depressie en obesitas
Over de stemmingsproblemen vertelt onderzoeker Mariska Bot: “Mensen met ernstige stemmingsproblemen, oftewel depressie, hebben vaker obesitas dan mensen zonder depressie. Dit blijkt uit overkoepelende studies die de resultaten van individuele onderzoeken op dit gebied samenvatten. Het is zelfs zo dat obesitas en depressie over de tijd met elkaar samen hangen: mensen met overgewicht obesitas hebben een hogere kans om in de toekomst een depressie te ontwikkelen vergeleken met mensen zonder overgewicht. Andersom is er ook een verband: mensen met depressie hebben een hogere kans om in de toekomst obesitas te ontwikkelen.”

Voeding en depressie
Stemming en welbevinden worden door veel verschillende factoren bepaald. Een van deze factoren is een gezonde voeding.  Mariska Bot legt uit: “Onderzoeken laten zien dat een verandering van een traditioneel voedingspatroon naar meer gemaksvoeding en bewerkte voedingsproducten (bijvoorbeeld gefrituurd eten en geraffineerde granen) samenhangt met een hoger risico op depressie. Een Mediterraans dieet (veel groente, fruit, vis, noten, bonen, olijfolie en volkorenproducten) lijkt juist samen te hangen met minder depressie.”

Nog onbekende factoren
“Als we kijken naar specifieke voedingsstoffen, lijken lage niveaus van foliumzuur, selenium, bepaalde omega-3 vetzuren en vitamine D samen te hangen met depressieve klachten of het ontstaan hiervan. Het is echter niet goed bekend het verhogen van deze voedingsstoffen via voedingssupplementen direct leidt tot een betere stemming. Ook is het niet goed bekend of een leefstijlcoaching die zich met name richt op het volgen van gezond voedingspatroon en verantwoorde voedingskeuzes het ontstaan van depressieve klachten kan verminderen. Deze twee manieren: voedingssupplementen en leefstijlcoaching worden in MooDFOOD onderzocht.”

Het MooDFOOD onderzoek is een samenwerking tussen Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland en Spanje is en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het onderzoek  bestudeert onder meer of leefstijlcoaching of het slikken van voedingssupplementen bijdragen aan een verbeterde stemming en welbevinden. De voedingssupplementen bestaan uit multivitamine en visolie, door loting wordt bepaald of deelnemers voedingssupplementen of placebotabletten gaan slikken.

Voedingssupplementen deelnemers
De helft van de deelnemers ontvangt, naast het slikken van de voedingssupplementen of placebotabletten, leefstijlcoaching. Hierbij ontwikkelt de deelnemer samen met een therapeut betere manieren om stemming en voeding te controleren en beïnvloeden, en om gezondheid en welbevinden te bevorderen. 

Het doel is om effectiever met stemming en  voedsel om te gaan. In totaal zijn er 21 sessies gedurende 12 maanden. De sessies zullen worden gegeven door een psycholoog die een speciale training heeft gehad en de inhoud wordt persoonlijk op u afgestemd.

U bent mogelijk geschikt om deel te nemen als u:
• Nooit een maagverkleining hebt gehad
• Op dit moment niet zwanger bent of borstvoeding geeft
• Op dit moment niet behandeld wordt voor een psychische stoornis
• Het goed vindt dat we uw huisarts inlichten over uw deelname
• In staat en bereid bent een jaar aan het onderzoek deel te nemen
• Zich wel eens somber voelt
• Overgewicht hebt (met een body mass index tussen de 25 en 40)
• Tussen de 18 en 75 jaar oud bent
• In of rond Amsterdam woont, zodat u wekelijkse bijeenkomsten voor de leefstijlcoaching kan bijwonen

Interesse? 
Meer informatie over (deelname aan) het onderzoek via moodfood@vumc.nl, 020-7884691, of www.moodfood-vu.eu.


Tags: