Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Hersendonoren gezocht voor onderzoek

3 februari 2016 - Geplaatst onder: Meedoen onderzoek

Psychiatrische aandoeningen gaan gepaard met veel lijden, niet alleen van de getroffenen zelf, maar ook van hun naasten. Tot op heden weten we niet precies wat er gebeurt in de hersenen bij het ontstaan van psychiatrische aandoeningen. Om hier op celniveau onderzoek naar te kunnen doen is onderzoek naar de hersenen van overleden mensen nodig.

Helaas is er wereldwijd een groot tekort aan hersenweefsel van mensen met een psychiatrische aandoening, wat het onderzoek vertraagt. Met deze reden is de Nederlandse Hersenbank het project NHB-Psy gestart om mensen te informeren over hersendonatie. NHB-Psy richt zich op de volgende psychiatrische aandoeningen: depressie, posttraumatische stress stoornis, obsessieve compulsieve stoornis, ADHD, autismespectrum stoornis, bipolaire stoornis en psychosegevoeligheid inclusief schizofrenie.

Daarnaast is het van belang dat mensen zonder psychiatrische aandoening zich aanmelden, onder wie ook familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening. Het doel van NHB-Psy is hersenonderzoek naar psychiatrische aandoeningen te faciliteren en zo een bijdrage te leveren aan betere behandelmethoden in de toekomst en dus een betere kwaliteit van leven.

De Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie roept u op: “Word hersendonor en draag bij aan betere behandelmethoden in de toekomst!”

Mocht u al orgaandonor zijn, dan bent u niet automatisch hersendonor, hiervoor moet apart toestemming worden gegeven bij de Nederlandse Hersenbank. Voor meer informatie zie de website. Heeft u vragen over hersendonatie of wilt u geheel vrijblijvend een uitgebreid informatiepakket inclusief registratieformulieren ontvangen? Neem dan contact op met Nel Hooiveld, onderzoeksassistent NHB-Psy (020-7884543 n.hooiveld@nhb-psy.nl).


Tags: