Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

DBS (Deep Brain Stimulation) biedt verlichting bij ernstige depressie

28 maart 2017 - Geplaatst onder: Depressie

Met behulp van elektroden stimuleerden Duitse arts-onderzoekers een gebied in het brein dat betrokken is bij de beleving van plezier. Het verlichtte in zes van de acht gevallen de symptomen van depressie.

Behandeling met DBS kan blijvende hulp verlenen aan patiënten die lijden aan eerder niet-behandelbare, ernstige vormen van depressie. Dit geldt ook voor patiënten die al jaren een vorm van therapie volgen; de behandeling kan de symptomen zelfs volledig elimineren. Dit is de uitkomst van het eerste lange-termijn onderzoek naar deze vorm van therapie, die werd uitgevoerd door wetenschappers van het Medisch Centrum van de Universiteit van Freiburg, Duitsland.

Zeven van de acht patiënten die een voortdurende stimulatie kregen, toonden in de studie blijvende verbeteringen aan in de symptomen, tot en met het aan het laatste observatiepunt, dat in totaal vier jaar van de behandeling beslaat. De behandeling bleef gedurende de gehele periode even effectief. De wetenschappers wisten de minimale bijwerkingen van de behandeling te voorkomen door de mate van stimulatie aan te passen. De studie werd gepubliceerd in het magazine Brain Stimulation van 1 maart jongstleden.

Lees meer:
Deep brain stimulation provides long-term relief from severe depressions

Bron: Freiburg University