Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Cortisol gedraagt zich grillig bij depressies

9 november 2015 - Geplaatst onder: Angst, Depressie

Depressie is een ziekte die samenhangt met stress. In de lichamelijke reactie op stress speelt het hormoon cortisol een belangrijke rol. UMCG-onderzoeker Sanne Booij bestudeerde het verband tussen cortisolwaarden en depressieve klachten. Zo meldt Rijksuniversiteit Groningen. 

Onderzoek naar de biologische processen die een rol spelen bij het ontstaan en het beloop van depressie richt zich met name op het menselijk stresssysteem. De lichamelijke reactie op stress vindt onder andere plaats in de hypothalamus, de hypofyse en de bijnieren, samen de HHB-as genoemd.

Afgifte hormonen op moment van stress
Deze as reguleert de afgifte van hormonen op het moment dat iemand stress ervaart. Booij stelt in haar proefschrift vast dat de hoeveelheid cortisol die de HHB-as produceert tijdens een stressvolle taak sterk uiteenloopt bij mensen met een depressie: bij mensen met acute depressieve klachten is de cortisol-stressreactie verhoogd, maar bij mensen met langer aanhoudende of terugkerende klachten is de reactie juist verlaagd.

Ook cortisolwaarden zoals gemeten in het dagelijks leven bleken sterk te verschillen tussen proefpersonen en varieerden bovendien sterk over de tijd. Daarom concludeert Booij dat cortisol niet geschikt is als middel om depressie aan te tonen. 

Sporten helpt
Regelmatig sporten heeft een gunstige invloed op emotionele depressieve klachten. Uit het onderzoek van Booij blijkt dat de reactie op cortisol in dit geval waarschijnlijk niet de veroorzaker van de verandering in depressieve klachten is, maar de hartslagreactie.

Ook stelde zij vast dat dagelijkse beweging bij bijna alle proefpersonen tot een toename in positieve emoties leidde, maar dat negatieve emoties bij sommigen afnemen en bij anderen toenemen.

Lees meer over het proefschrift:

Dynamics of the human stress system in depression: A combined population- and person-based approach to assess long-term changes and daily life fluctuations


Tags: