Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Congres Suïcidepreventie: De rol van de ervaringsdeskundige

31 augustus 2018 - Geplaatst onder: Suïcide

Praten over suïcidaliteit in de spreekkamer van de behandelaar is al jaren een onderwerp van aandacht. In 2015 deed ZonMW een oproep voor onderzoeksvoorstellen op het gebied van suïcidepreventie. Diana van Bergen en Annemiek Huisman kregen subsidie toegekend voor hun onderzoek ‘The peer specialist possibilities for the recovery of suicidal care consumers’ (De ervaringsdeskundige: Mogelijkheden voor herstel van suïcidale zorggebruikers).

In oktober sluiten zij het onderzoek na twee jaar af. Ter gelegenheid hiervan organiseren ze op 12 oktober 2018 in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos het congres: Suïcidepreventie: de rol van de ervaringsdeskundige.

In een interview met Phrenos geeft Annemiek Huisman een inkijkje in het onderzoek en legt zij uit wat ervaringsdeskundigen voor ggz-teams zouden kunnen betekenen in de behandeling van suïcidaliteit. Het congres op 12 oktober is bedoeld om de dialoog hierover te openen en een impuls te geven aan verdere professionalisering op dit terrein.

Is het onderzoek ook samen met ervaringsdeskundigen opgezet?
“In de projectgroep zitten drie ervaringsdeskundigen”, vertelt Annemiek. “We hebben gekozen voor een kwalitatief onderzoek en hebben daarvoor 85 interviews gehouden met opleiders van ervaringsdeskundigen, studenten, ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de ggz en aanverwante gebieden, met hulpverleners die werken met dit thema. Ook spraken we met ggz-gebruikers en vroegen hen of ze behoefte hebben aan contact met een ervaringsdeskundige over hun suïcidaliteit en wat hun eventuele ervaringen waren met dat contact.”

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek?
“Alle geïnterviewden die zelf ooit suïcide overwogen, waren het erover eens: het is moeilijk om over je suïcidale gedachten of verlangens te praten. En wat een ‘goede’ reactie hierop is luistert nauw. Ervaringsdeskundigen die wij hebben gesproken denken dat zij op een andere manier in staat zijn contact te maken met cliënten, op basis van her- en erkenning.

In het werk van ervaringsdeskundigen staat een gevoelsmatig of ervaringsniveau meer centraal en kunnen cliënten hun eigen tempo aangeven in hun herstelproces. Ook is er wellicht meer ruimte voor menselijk contact en warmte vanuit her- en erkenning; hieraan is vaak veel behoefte bij suïcidale cliënten die worstelen met gevoelens van eenzaamheid of wanhoop.

Geïnterviewde (voormalig) suïcidale personen gaven aan dat hulpverleners soms reageren op een manier die niet als heel handig of prettig werd ervaren. Mensen schoten in de kramp of in een redderrol; noteerden het alleen maar, of gingen risicolijstjes afnemen, zo was soms de ervaring.”

Lees verder voor het complete interview op de website van Kenniscentrum Phrenos.

Over het congres
Hier worden de resultaten gepresenteerd van het eerste onderzoek in Nederland naar ervaringsdeskundigheid op het gebied van suïcidepreventie, dat recentelijk werd uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek beantwoordt vragen zoals: Hoe gaan deze ervaringsdeskundigen eigenlijk te werk in hun contact met suïcidale mensen? Welke lessen kunnen GGZ professionals zonder ervaringsdeskundigheid hieruit leren over effectieve suïcide preventie? Maar ook, welke knelpunten en risico’s zijn er bij het inzetten van ervaringsdeskundigen en wat zijn voorwaarden om ervaringsdeskundigen effectief in te zetten?

Meer informatie en inschrijven


Tags: