Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Casusboek kwaliteitsstandaarden

13 december 2017 - Geplaatst onder: Angst, Depressie, Suïcide

Tijdens het Festival 4 jaar Kwaliteitsontwikkeling GGz werd het Casusboek kwaliteitsstandaarden gepresenteerd. Het boek bevat een groot aantal casussen waarin behandeling volgens de zorgstandaard en/of generieke module centraal staat. “Wij hopen dat dit boek helpt om de zorg verder te verbeteren door het gericht toepassen van zorgstandaarden en generieke modules in de dagelijkse klinische praktijkhttp://nedkad.nl/news/casusboek-kwaliteitsstandaarden/. Zodat de zorg is toegesneden op de problematiek van de individuele patiënt”, aldus de redactie.

Patiënt, naaste en professional

Kwaliteitsstandaarden (zorgstandaarden en generieke modules) beschrijven vanuit het perspectief van de patiënt en zijn naasten wat onder goed professioneel handelen (goede zorg) wordt verstaan. De meest actuele kennis vormt hierbij het uitgangspunt. Zorgverleners kunnen op basis van de standaard de kwaliteit van hun beroepsmatig handelen verder vergroten. Uiteindelijk bepalen de patiënt, zijn naasten en de zorgverle-ner(s) gezamenlijk wat in het individuele geval de beste behandeling en/of ondersteuning is. De nieuw ontwikkelde kwaliteitsstandaarden zijn bedoeld voor alle betrokkenen en zijn daarmee een belangrijk instrument bij het proces van gezamenlijke besluitvorming.

Ontsluiting en implementatie zorgstandaarden

Dit casusboek draagt bij aan de ontsluiting en implementatie van de zorgstandaarden en generieke modules. Binnen elke casus staan een zorgstandaard en/of generieke modules centraal. Aan de hand van enkele dilemma’s wordt zichtbaar gemaakt op welke wijze de professional de standaarden in de dagelijkse praktijk kan gebruiken. Doordat het boek een groot deel van de problematiek van de ggz omvat, geeft het een goed beeld van de actuele zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen in Nederland. Het is daarnaast een eerste wegwijzer in een groot aantal nieuwe kwaliteitsstandaarden. Door het gericht toepassen van deze standaarden in de dagelijkse klinische praktijk, kan de zorg worden toegesneden op de problematiek van de individuele patiënt.

Casusboek kwaliteitsstandaarden

Ton van Balkom, Jan Spijker, Ralph Kupka (redactie)

9789058980786 | 171mm x 241mm | 190 blz. | druk 1 | paperback |  20 euro | november 2017

Bestellen

Naar de zorgstandaarden en generieke modules