Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Behandeling van door stress veroorzaakte depressieverschijnselen

13 december 2010 - Geplaatst onder: Depressie

(RijksUniversiteit Groningen) – Een gespannen gevoel, hyperventileren en een verhoogde hartslag zijn bekende symptomen van stress. Het is de manier waarop ons lichaam reageert op alarmsignalen in onze omgeving, of deze nu echt zijn of denkbeeldig. Stress kan ons leven redden en ons voorbereiden op grote prestaties, maar als we er niet goed mee omgaan, kan ernstige en langdurige stress tot grote schade leiden.

Stress en de aandoeningen die erdoor kunnen worden veroorzaakt, vormen een aanzienlijke bedreiging voor de gezondheid in onze moderne samenleving. Stressvolle ervaringen brengen veranderingen in de hersenen teweeg die kunnen leiden tot psychische stoornissen zoals depressie. Hoewel er vele behandelingsmethoden tegen depressie zijn ontwikkeld, is hun effect niet optimaal en is het werkingsmechanisme van veel behandelingen niet goed bekend.

Girsté Dagyte richtte haar promotieonderzoek op de door stress veroorzaakte veranderingen in de hersenen, die aanleiding kunnen geven tot verschijnselen van depressie. Ook heeft zij de effecten onderzocht van een nieuw antidepressivum, agomelatine, dat de melatoninereceptoren activeert en de serotonine-2C-receptoren blokkeert.  

Dagyte beschrijft in haar proefschrift dat chronische stress gepaard gaat met veranderingen in de signaaloverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen. Deze veranderingen zijn dynamisch en afhankelijk van de aard en de duur van de stressor. Agomelatine oefent zijn werking uit door de negatieve veranderingen in signaaloverdracht bij stress te compenseren. Dit geeft ons een beter inzicht in de mechanismen die het herstel bevorderen van door stress-veroorzaakte psychiatrische stoornissen. Deze kennis is van belang om te komen tot verbeterde behandeling van depressie en het voorkomen ervan.


Tags: