Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

APT-studie: Onderzoek naar voorkeuren van jongeren voor depressiebehandeling

10 januari 2018 - Geplaatst onder: Depressie, Meedoen onderzoek

GGz in Geest is in 2017 gestart met een onderzoek naar de voorkeuren van jongeren van 16 – 24 jaar voor depressiebehandeling. Met dit onderzoek willen we beter begrijpen wat voor hulp jongeren tussen de 16 en 24 jaar willen voor somberheidsklachten.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 10 Nederlanders tussen de 16 en 24 jaar last heeft van depressieve klachten. Professionele hulp kan nodig zijn om deze klachten te verminderen, maar behalve praten met een psycholoog zijn er ook andere vormen van hulp: bijvoorbeeld een cursus volgen via internet of runningtherapie.
Gebleken is dat jongeren niet gauw geneigd zijn om hulp te zoeken, en als zij hulp krijgen, deze hulp niet altijd goed aansluit. Tegelijkertijd ontstaan veel psychische stoornissen in de periode van pubertijd tot jong volwassenheid en is het dus extra belangrijk ze tijdig te behandelen. Daarom willen we graag weten hoe we de zorg zo kunnen inrichten dat deze zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van jongeren.
De doelgroep zijn jongeren van 16-24 jaar met depressieve klachten. We maken bij het onderzoek gebruik van zowel interviews als vragenlijsten (kwalitatieve en kwantitatieve methoden) om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Op dit moment (in de huidige fase van het onderzoek) gaat het om het eenmalig invullen van een vragenlijst.
De jongere krijgt een cadeaubon van 5 euro als vergoeding.

Wie kan deelnemen?

Wij zijn op zoek naar jongeren tussen de 16 en 24 jaar die:
• depressieve klachten hebben of hebben gehad
• minimaal 1 keer contact met een GGZ-behandelaar, huisarts, schoolbegeleider / psycholoog of schoolmaatschappelijk werker hebben gehad
• de Nederlandse of Engelse taalvoldoende beheersen

Helaas kan niet worden deelgenomen in de volgende situaties:
• psychose of manie
• actieve suïcidaliteit
• andere ernstige problemen op de voorgrond
• opname in een klinische setting

Contactinformatie

Wij komen graag in contact met jongeren die zouden willen deelnemen aan dit onderzoek.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Ruth Waumans, onderzoeker van de Vakgroep Psychiatrie van het Vumc en GGZ inGeest.
r.waumans@ggzingeest.nl of APTonderzoek@ggzingeest.nl
Telefoon (ook whatsapp):  06-83845304