Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Angststoornis in relatie tot sociaal milieu

10 mei 2017 - Geplaatst onder: Angst

Onderzoek van de University of Cambridge wijst uit dat vrouwen die wonen in zogenaamde achterstandswijken een grotere waarschijnlijkheid (60%) hebben om angstgevoelens te ervaren, die mogelijk leiden tot een angststoornis.

Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen in westerse landen. Een dergelijke stoornis manifesteert zich aan de hand van onder meer extreme ongerustheid, angstgevoelens en de neiging om potentiële stresssituaties te vermijden.

Er is weinig bekend over de factoren die gelinkt zijn aan angststoornissen. Evenmin is bekend in hoeverre het sociale milieu waarin mensen leven van invloed is. Voorgaande onderzoeken laten een verband zien tussen het leven in achterstandswijken en een verhoogd risico op medische aandoeningen. Voor de onderzoekers van de University of Cambridge reden om meer inzicht te verkrijgen in het verband tussen angststoornissen en het leven in een arm milieu. Ze onderzochten de data van ruim 21.000 personen.

Onderzoeksresultaten

De resultaten laten zien dat 2,5% van de vrouwen een angststoornis had, dit in vergelijking met 1,8% van de mannen. Bovendien is er een 60% waarschijnlijkheid op angstgevoelens bij vrouwen in de armste sociaal zwakke woonomgeving; een correlatie die niet lijkt te gelden voor mannen. De onderzoekers pleiten voor meer onderzoek naar deze materie. Angststoornissen kunnen niet alleen leiden tot verergerde aandoeningen, maar vormen bovendien een groter risico op zelfdoding. Gezondheidsinterventies in specifieke gebieden zijn noodzakelijk.

Lees het hele verhaal op Mijn Gezondheidsgids.