Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Activiteit amygdala kan PTSD voorspellen

30 juni 2017 - Geplaatst onder: Behandelmethoden

Een nieuwe Amerikaanse studie wijst uit dat metingen van emotionele hersenfuncties na acuut trauma volgens neuroimaging ( neuro-beeldvormingsonderzoek) kunnen helpen voorspellen of de persoon in kwestie als gevolg daarvan PTSD zal ontwikkelen.

Sleutelgebieden

De studie, die werd gepubliceerd in Biological Psychiatry, stelt een samenhang vast in de activiteit van twee sleutelgebieden in de hersenen, die betrokken zijn bij emotionele regulatie: de amygdala en de cortex cingularis anterior (ACC). Dit was te zien kort na het trauma en nadat symptomen van PTSD zich in het daaropvolgende jaar openbaarden.

Neuroimaging metingen van de emotionele hersenfuncties na acuut trauma kunnen helpen voorspellen of een persoon posttraumatische stressstoornis (PTSD) zal ontwikkelen. Onder leiding van dr. Kerry Ressler van de Emory University in Georgia en Harvard Medical School en McLean Hospital in Massachusetts, rapporteert de studie een samenhang tussen de activiteit van de twee belangrijke hersenregio’s die betrokken zijn bij emotionele regulatie.

Vroege opsporing

“Deze studie introduceert een potentiële biomarker van PTSD, die een nieuwe rol weglegt voor neuroimaging in het onderzoek naar PTSD,” aldus dr. John Krystal, redacteur van Biological Psychiatry. “De identificatie van een PTSD biomarker bevat spannende implicaties voor het beperken of voorkomen van de symptomen van de aandoening.” Onderzoekster dr. Jennifer Stevens van de Emory University: “Het zoeken naar dergelijke vroege biologische tekenen van een slecht herstel is belangrijk. Het zal ons in staat stellen de mensen met de hoogste risicofactor na trauma in een vroeg stadium te behandelen, nog voordat aandoeningen zoals PTSD of depressie kunnen optreden.”

Bedreigingsindex

In de studie gebruikten Stevens en haar collega’s functionele magnetische resonantiebeelden om de hersenactiviteit van 31 personen – ongeveer een maand na een traumatisch incident – te meten. Het trauma was niet-militair gerelateerd, maar omvatte gebeurtenissen zoals een auto-ongeluk of seksuele aanval. Terwijl de deelnemers beelden van angstige gezichten (een bedreigingsindex) waarnamen, hebben de onderzoekers gemeten hoe de neurale activiteit reageerde in de amygdala en in de ACC, een hersengebied dat de amygdala-functie regelt. Gekeken werd hoe de activiteit in de loop van de tijd met herhaalde weergave veranderde. Zelf- gerapporterende PTSD-symptomen werden beoordeeld na 1, 3, 6 en 12 maanden na het opgedane trauma.

Interventies

Mensen met een grotere amygdala-reactie op deze angstige gezichten hadden een grotere aanvankelijke ernst van symptomen, en liepen meer kans om PTSD-symptomen te ontwikkelen in het daaropvolgende jaar. Bovendien lieten personen met een scherpere daling van de ventrale ACC-activiteit over de herhaalde weergave van angstige beelden, ook wel gewenning genoemd, een slechter herstelproject zien. De bevindingen suggereren dat de amygdala-reactiviteit en de ventrale ACC-gewenning een bedreiging voorspellen voor de opkomst van PTSD-symptomen na trauma.

“De bevindingen suggereren ook dat een overactieve amygdala een van de oorzaken van PTSD kan zijn. Dat betekent dat we moeten proberen behandelingen te ontwikkelen die de amygdala-reactiviteit verminderen,” besluit Stevens. Het hersengebied zou bijvoorbeeld kunnen worden bestookt met interventies zoals psychotherapie of farmacologische behandelingen die kort na het opgedane trauma kunnen worden toegediend.”

Bron: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170608073350.htm