Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

8 December congres GGZ-Richtlijnen

26 november 2009 - Geplaatst onder: Behandelmethoden

(Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling GGZ) –

Het Grote GGZ-Richtlijnen congres vindt plaats op dinsdag 8 december in de Meervaart te Amsterdam. Dit congres is bedoeld voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

Tijdens dit congres worden maar liefst  zes nieuwe richtlijnen voor de
GGZ gepresenteerd en wordt tegelijkertijd de balans opgemaakt van
bijna 10 jaar werken aan en met GGZ richtlijnen. Tevens wordt gekeken
naar de toekomst.

Op het congres worden de volgende richtlijnen gepresenteerd.
1. Somatoforme klachten en stoornissen
2. Familiaal huiselijk geweld
3. Herziene richtlijn Depressie
4. Herziene richtlijn Angststoornissen
5. Addendum jeugd bij de richtlijn Depressie
6. Problematisch alcoholgebruik
Er zijn ‘speedpresentaties’ van tien minuten over iedere richtlijn én
verdiepende workshops.  Deelnemers aan het congres ontvangen een
exemplaar van elke nieuwe richtlijn.

Naast de presentaties rondom de nieuwe richtlijnen is er discussie
over de GGZ richtlijnen in het algemeen. Hoe worden de richtlijnen
gewaardeerd? Sluiten ze voldoende aan op de dagelijkse praktijk? Hoe
kunnen de richtlijnen verbonden  worden aan de zorgstandaard/DBC’s? 
Verder wordt stilgestaan bij vraagstukken als belangenverstrengeling
en de invloed van de farmaceutische industrie op de (totstandkoming
van) de richtlijnen.

Voor meer informatie, aanmelden of contact:
http://www.ggzrichtlijnencongres.nl/


Tags: