Skip to main content

OCDnet lunchwebinarreeks 2023-2024 | Webinar 3: Not Just Right Experiences – het verband met OCS en behandelmogelijkheden

Al sinds de eerste beschrijvingen van OCS wordt er gesproken over fenomenen als ‘not just right experiences’ (NJRE), het gevoel van ‘incompleetheid’, aanhoudende twijfelzucht, die kenmerkend zouden zijn voor de dwangstoornis. Toch is het leidende concept bij OCS dat er dwanggedachten zijn die angst veroorzaken en dat dwanghandelingen de functie hebben om de angst weg te nemen of te verminderen. De daarbij passende behandeling is exposure en responspreventie. Maar hoe zit dat dan met OCS waar niet zozeer angstveroorzakende dwanggedachten centraal staan, maar eerder de bovengenoemde kenmerken?  In dit webinar zal informatie gegeven worden over concepten als NJRE (in bredere zin). Zijn deze kenmerkend en onderliggend ook verklarend voor OCS? Hoe is het verband met meer angst gerelateerde OCS? Er zal gesproken worden over mogelijke aanpassingen van de reguliere behandelingen die nu grotendeels gestoeld zijn op het ontkrachten van irreële intrusieve angstgedachten.

Spreker: Aart de Leeuw, Psychiater bij Altrecht Academisch Angstcentrum

De webinar is gratis. Mensen die accreditatiepunten willen, betalen €25 en beantwoorden 2-3 toetsvragen na afloop.

Accreditatie is toegekend door: VGCt (1 punt), FGzPt (1 punt) & NVvP (1 punt).

Inschrijven

Gratis
€ 0,00
Available Tickets: Onbeperkt
Het "Gratis " ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.
Accreditatie
€ 25,00
Available Tickets: Onbeperkt

Voor mensen die accreditatie wensen

Het "Accreditatie" ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

16 mei 2024

Tijd

12:00 - 13:00

Locatie

Online
Categorie

Organisator

NedKAD / OCDnet
Registreer