Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Multidisciplinaire Richtlijn Suïcidaal gedrag

De Multidisciplinaire Richtlijn Suïcidaal gedrag is te raadplegen via www.ggzrichtlijnen.nl. Hier kunt u de samenvatting downloaden.