Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Een onderzoek naar de effecten en veiligheid van een nieuw middel in combinatie met waaktherapie bij mensen met een depressie

14 december 2016 - Geplaatst onder: Meedoen onderzoek

Voor een onderzoek naar de effecten en veiligheid van een nieuw middel in combinatie met waaktherapie bij mensen met een depressie zoekt het Centre for Human Drug Research (CHDR) 16 mannen en vrouwen tussen de 18-64 jaar met een depressieve stoornis vastgesteld door een huisarts of psychiater.

Het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de effecten en veiligheid van een nieuw middel bij mensen met een depressie te onderzoeken. In de toekomst wordt het middel mogelijk gebruikt bij de behandeling van depressie.

Planning

Het onderzoek loopt vanaf oktober 2016. Voor het onderzoek is er een informatiegesprek (duur: 1 uur), een medische keuring (duur: 1 uur) en een psychiatrische keuring(duur: 1,5 uur) waarbij onder andere uw medische en psychiatrische voorgeschiedenis worden besproken.
Indien u medisch en psychiatrisch gezien in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek, zullen er 2 aaneengesloten nachten slaapregistratie plaatsvinden om te wennen aan de onderzoeksprocedures en om eventuele lichamelijk veroorzaakte slaapproblemen uit te sluiten.
Het onderzoek bestaat vervolgens uit 1 studieperiode van 14 dagen en 13 nachten, gevolgd door 1 terugkommoment. De studie wordt volledig uitgevoerd bij het CHDR en duurt van keuring tot nakeuring ongeveer 7 weken.

Klik hier voor de startdata.

Bijzondere omstandigheden

Wij vragen de vrijwilligers om gedurende hun verblijf op het CHDR geen alcohol te nuttigen. U mag gedurende de looptijd van het onderzoek geen drugs, waaronder cannabis, gebruiken. Het gebruik van de meeste antidepressiva is toegestaan, mits het middel of de dosering niet recent is veranderd en u het middel tijdens de studie blijft doorgebruiken. Het is belangrijk dat u tijdens uw deelname uw medicatie in blijft nemen zoals voorgeschreven en geen nieuwe behandeling start tijdens de gehele onderzoeksperiode. Het gebruik van slaapmedicatie is niet toegestaan vanaf de medische keuring. Intensieve fysieke inspanningen dienen te worden vermeden vanaf 24 uur voor de keuring en gedurende de studie. Tijdens het onderzoek is er minder gelegenheid tot het drinken van koffie of om te roken. Hierdoor is het mogelijk dat er onthoudingsverschijnselen ontstaan.

Vergoeding

Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt u een bruto-vergoeding van € 2.720,00.
Dit is exclusief reiskosten. Reiskosten worden vergoed (€ 0,19 per km, max. 125km enkele reis) voor elke reis met uitzondering van de reiskosten voor de informatiebijeenkomst.

Onderzoeksteam

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Kasper Recourt, arts-onderzoeker bij het CHDR en dr. G.E. Jacobs, psychiater-klinisch farmacoloog bij het CHDR en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Aanmeldformulier